Oleh: D. Hamdani

 

 

Al-Qur’an Memerintahkan untuk Saling Menasihati

 

Allah berfirman:

 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-‘Ashr: 1-3)

 

Baca lebih lanjut

Iklan