– Keikutsertaan itu harus secara nyata, bukan hanya sekedar ucapan dan dakwaan.
– Pemerintahan yg akan disertai bukanlah pemerintahan yg dzalim dan kejam.
– Partisipan harus mempunyai hak utk menentang segala hal yg terang-terangan berlawanan dgn nilain-nilai Islam.

(Yusuf Qardhawi, Fiqh Daulah, hlm. 238-239)

Iklan