Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kecerdasan seperti tadbir (perencanaan dan penataan), tidak ada wara’ seperti sikap menjauhkan diri, dan tidak ada kemuliaan seperti kebaikan akhlak.”
(HR. Ibnu Majah, dari Abu Dzar RA)

Keterangan:
Hadits ini dihasankan oleh Imam As-Suyuthi dalam Al-Jami’ush Shaghir.

Iklan